Bojuj jako Polák či pirát, šavle 27/1

Seminář pro veřejnost

Témata:
Pohyby nohou posun, odsun, úkroky.
Sek, kryt prostý, odsek. Řetězení seků a obran.
Mách a použití v útoku i obraně /to kroužení šavlí :-)/.
Polské (taky janičárské) speciality.

Boj na palubě v těsné vzdálenosti, lodní šavle.

Polský křížový styl, naše interpretace:
poslední dvě vzdálenosti (na nataženou ruku a těsná).

Vše bezpečnou nenáročnou a zábavnou formou přístupné každému.
NOVINKA: šavle Fakesteel pro plný kontakt!
VEŠKERÉ VYBAVENÍ VÁM ZAJISTÍME MY!
Vhodné i pro naprosté začátečníky. Vhodné pro larpery a herce.

Pro širokou veřejnost! Od 15 let. S doprovodem, po dohodě mladší. Prosím sdílejte, i pokud se sami neúčastníte a bavilo by přátele.

Kdy: 127/01/2024 od 9:00. Kde: Dům rytířských ctností, Hermannova 3, Brno. Poplatek: členové spolku 550, veřejnost 850/osoba, ve skupině od dvou 650/osoba. Prosím zájemce, aby k čl. přihlášce emailem (jméno příjmení, bydliště) (info@drcbrno.cz) poslali závazně zálohu 500 Kč na účet 2101303544/ 2010 u FIO, do poznámky poplatek za „jméno“. Informace zde nebo 603418065.

SPANÍ (dobrovolný příspěvek), SKROMNÉ LEČ FUNKČNÍ VE SPACÁKU!

Bonusy! bazar mečů a vybavení.

Lektoři: Mgr. Robert Waschka (44 let praxe, autor boje v KCD ), asistenti.
Klíčová slova: #šerm #DRCBrno #Důmrytířskýchctností #šavle #šermšavlí #sabre #larp #sabre #savle #serm #hema #historickyserm #crosscutting #pirat