Armor with basic equipment for cold weapons combat. About 400 pieces of props. Special absolutely safe tools and realistic copies.

Two rooms for the actor and stunts work with backgrounds, capacity up to 28 people.

Available instructors with international certification and up to thirty years of experience in the field.
Available sparing partners with experience and 3rd and 4th degree certifications.

We speak English, Russian and Slovak at the conversational and professional level, top interpreters in charge.

Reference:
In order of several dozen projects.
From 1985 to the present.
Main recommendation of Warhorse Studios Prague – AAA game Kingdom Come: Deliverance. We are creators of the combat system. We have created a choreography of more than 3500 combat movements for motion capture. We co-ordinated stunts while shooting mocap.

about as: https://www.youtube.com/watch?v=ZmOe33Dctc8&t=1s

Česká verze:

Zbrojnice se základním vybavením pro cvičení s chladnými zbraněmi. Cca 400 kusů rekvizit. Speciální naprosto bezpečné pomůcky ii realistické kopie.

Dvě místnosti pro hereckou a stunts práci se zázemím, kapacita až 28 osob.

Dostupní instruktoři s mezinárodní certifikací a až třicetiletou praxí v oboru.
Dostupní sparing partneři s praxí a certifikací 3. a 4. stupně.

Hovoříme anglicky, rusky a slovensky v konverzační a profesní úrovni, špičkový tlumočníci v dosahu.

Reference:
Řádově několik desítek projektů.
Od roku 1985 do současnosti.
Hlavní doporučení Warhorse Studios Praha – AAA game Kingdom Come: Deliverance. Jsme tvůrci combat systému. Vytvořili jsme choreografii více než 3500 bojových pohybů pro motion capture. Koordinovali jsme stunts při natáčení mocap.